02 juli 2017

Fornminnen

Om man inte vet om det kan man inte tro att detta är fornminnen. På den här platsen finns rester av en gravplats och en domarring från järnåldern enligt karta från Riksantikvarieämbetets fornsök.
På övre bilden är stenarna troligen rester av gravplatsen. På denna bild är resterna av domarringen. En fin plats i en glänta i skogen några hundra meter hemifrån.
Vår fornminnesvandring är över för den här gången. 

Inga kommentarer: